پروژه ها

توسعه نرم افزار

سامانه مراکز اقامتی کردستان http://hotel.rayanravesh.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج www.iausdj.ac.ir
شبکه مرکزی کردستان www.kcn.ir
استانداری کردستان www.ostan-kd.ir
فرمانداری های کردستان www.sanandaj.gov.ir
اتوماسیون اداری و مدیریت وظایف بر بستر Microsoft SharePoint
اتوماسیون خدمات پس از فروش بر بستر Microsoft SharePoint
اتوماسیون تخصصی فروش رایانه بر بستر Microsoft SharePoint
میز خدمات فن آوری اطلاعات IT Help-Desk
پورتال رایان روش سنه www.rayanravesh.com
وب سایت شرکت شیناسازه سنندج www.shinasazeh.com
وب سایت شرکت پیش تنیده سنندج www.pishtanideh.com
وب سایت سبک لوله نوین www.saboklouleh.com
وب سایت اداره کل استاندارد استان کردستان www.isirikurd.ir

مهندسی شبکه

 لیست برخی پروژه های اجرا شده توسط واحد شبکه شرکت رایان روش سنه به شرح زیر می باشد:
 
 1. نظارت و اجرای شبکه Passive اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
 2. اجرای شبکه Passive معاونت عمرانی استانداری کردستان
 3. اجرای شبکه Passive شهرداری مرکزی سنندج
 4. اجرای شبکه Passive فرمانداری ها و بخشداری های کردستان
 5. اجرا و پشتیبانی شبکه وایرلس شرکت گاز کردستان
 6. اجرا و پشتیبانی شبکه وایرلس شهرداری ها و ادارات وابسته شهرستان سنندج
 7. اجرا و پشتیبانی شبکه MPLS اداره جهاد کشاورزی در سطح کردستان
 8. اجرا و پشتیبانی شبکه MPLS شرکت گاز در سطح کردستان
 9. اجرا و پشتیبانی شبکه MPLS استانداری کردستان در سطح کردستان
 10. اجرا و پشتیبانی شبکه MPLS اداره راه و شهرسازی در سطح کردستان
 11. اجرا و پشتیبانی شبکه MPLS شرکت پست در سطح کردستان
 12. اجرا و پشتیبانی شبکه MPLS امور مالیاتی در سطح کردستان
 13. ارائه و پشتیبانی سرویس اینترنت و اینترانت در کردستان
 14. توسعه اینترنت وایرلس در سطح شهر سنندج
 15. ...