میزبانی بانک اطلاعاتی


میزبانی بانک اطلاعاتی


سايت ها براي نگهداري و ذخيره بعضي از اطلاعات خود مانند جداول و گزارشات نياز به بانک اطلاعاتي دارند که صفحات وب، آن را فرا مي خوانند و اطلاعات را در آن ذخيره و يا از آن مي خوانند. براي مثال در اغلب سايت ها بخشي براي ورود (Login) اعضا به سايت وجود دارد که از کاربر شناسه کاربري و کلمه عبور مي خواهد. در اين مواقع پس از وارد نمودن مشخصات كاربري، آنها را با دیتابیس (Database) مقايسه و در صورت همسان بودن اطلاعات، اجازه ورود به قسمت اعضاء داده مي شود.
امكان تهيه سرويس هاي ميزبانی بانک اطلاعاتی (ميزبانی دیتابیس - هاست بانک اطلاعاتی) بدون نياز به تماس با شركت، به صورت Online وجود دارد.

 

 
s2012.png


 
s2008.png


       
 
s2005.png


 
mysql.png