درخواست کارورزی

متقاضی گرامی، در صورتی که دانشجوی ممتاز یکی از دانشگاه های معتبر هستید و تمایل به گذراندن دوره کارورزی در شرکت رایان روش سنه را دارید، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید. لازم به ذکر است که ثبت درخواست پس از دریافت کد رهگیری تکمیل خواهد شد.
جهت پیگیری درخواست کلیک کنید.

نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
مدت دوره کارورزی(به ساعت):
پست الکترونیکی:
شماره تماس:
  
اينجانب با مشخصات فوق با توجه به شرايط كارورزي و قبول آن درخواست دارم در يكي از واحدهاي موجود در شرکت پذيرفته شده و متعهد مي شوم:
1-آموزشهاي علمي و كار اجرائي در كنار افراد با تجربه را وجهه همت خود قرار دهم.
2-آئين نامه ها و مقررات شرکت را دقيقا رعايت كرده و به صورت منظم در طول مدت كارورزي در محل شرکت حضور يابم.
3- كليه امور محوله مرتبط با رشته تحصيلي كه به اينجانب واگذار مي شود را با علاقه و جديت انجام دهم.
4- اطلاع دارم كه كارورزي به معني استخدام نيست و شرکت هيچگونه تعهدي براي استخدام در حين كارورزي يا پس از آن ندارد.
5- در صورت غيبت غير مجاز طبق مقررات موجود براي كاركنان و در صورت عدم رعايت شئون و آئين نامه هاي داخلي شرکت ، يا عدم توجه به امور محوله و جديت نداشتن در كارهائي كه از سوي سرپرست واگذار مي شود، شرکت مجاز خواهد بود به كارورزي اينجانب خاتمه داده و پايان كار مرا به سازمان مجري اعلام نمايد.